WIZZ AIR CLUJ-NAPOCA MARATHON 2022 | EDIȚIA 11

 1. GENERALITĂȚI

1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la evenimentul “Wizz Air Cluj-Napoca Marathon”.

1.2. Organizatorul evenimentului este Runners Club Events si Asociatia Runners Club.

1.3. Evenimentul Wizz Air Cluj-Napoca Marathon” va avea loc în perioada 3-4 septembrie 2022.

1.4. Probele din cadrul Wizz Air Cluj-Napoca Marathon sunt deschise tuturor doritorilor, respectând condițiile impuse de organizator.

1.5. Înscrierea participanţilor se face prin înregistrare online pe site-ul www.maraton-cluj.ro

Prin înscrierea și participarea la acest eveniment, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condițiilor prezentului Regulament și a legislației in vigoare aplicabile la data evenimentului.

Runners Club își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, în funcție de modificările intervenite la nivel legislativ, inclusiv prin introducerea unor restricții suplimentare referitoare la înscrierea și participarea la eveniment, dacă situația existentă la data desfășurării evenimentului o va impune.

1.6. Prin semnarea formularului de înscriere sau bifarea căsuței corespunzătoare în timpul înregistrării online fiecare participant:

– declară că acceptă, înţelege și este de acord cu termenii şi condiţiile de participare la Wizz Air Cluj-Napoca Marathon, precum şi regulamentul competiţional;

– declară că a citit și este de acord cu Politica de Confidențialitate privind prelucrarea de către Runners Club Events si Asociatia CS Runners Cluba datelor cu caracter personal inclusiv in ce privește prelucrarea imaginii foto si video folosite în materialele de promovare ale evenimentului;

– declară pe propria răspundere că datele completate sunt reale și că persoana este aptă fizic pentru a participa la concurs potrivit condițiilor din prezentul Regulament;

1.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, a unui participant.

1.8. Înscrierile online se fac până pe 12 august; validările se vor face între 15-19 august. După aceste date înscrierile nevalidate se vor anula.

1.9. Traseul competiției este descris în secțiunea dedicată de pe www.maraton-cluj.ro

 

 1. DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE

2.1. Participarea la Wizz Air Cluj-Napoca Marathon se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală. Este necesar ca participantul să aibă 16 ani împliniți la data desfășurării evenimentului.

2.2. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, persoana care completează formularul declară pe propria răspundere și își asumă faptul că datele completate sunt reale.

2.3 Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, persoana care completează formularul își dă acordul ca Runners Club sa procedeze la colectarea şi prelucrarea datelor sale personale (numele, prenumele, adresa de e-mail) pe teritoriul României, direct şi/sau prin împuterniciţii şi/sau partenerii contractuali ai acesteia în scopul de a participa la campaniile promoţionale şi de informare derulate de către Runners Club, în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de Runners Club.

2.4. În cazul în care formularul de înscriere este completat de o altă persoană decât participantul la eveniment, persoana care completează și trimite formularul de înscriere își asumă responsabilitatea caracterul real al datelor completate și își asumă deplina responsabilitatea că are acordul participantului pentru înscrierea lui la eveniment. Participantul la eveniment pentru care s-a realizat înscrierea de către o altă persoană, răspunde pentru corectitudinea datelor completate și că îndeplinește condițiile solicitate pentru a participa la eveniment.

2.5. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului de concurs, participantul își asumă pe propria răspundere că este clinic sănătos/sănătoasă și că nu suferă de nicio afecțiune care să îi interzică să participe la eveniment sau să îi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului și își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea la Wizz Air Cluj-Napoca Marathon.

2.6. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului persoana declară că a înțeles pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție, al cărei traseu implică/ poate implica pe parcursul acestuia și trafic rutier.

2.7. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere că este într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un concurs de anduranţă, cum este Wizz Air Cluj-Napoca Marathon, astfel încât organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sun exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţiiale participanților și sau a succesorilor, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei.

2.8. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere, că în situaţia în care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente ca cele descrise mai înainte, va suporta toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată şi declară că renunţă la orice pretenţie în legătură cu un astfel de transport şi/sau tratament de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.

2.9.  Prin completarea și trimiterea declarație pe proprie răspundere, participantul la eveniment atestă că a înţeles și acceptat măsurile impuse de Organizator pentru desfășurarea evenimentului și acceptă riscurile participării la un eveniment de masă.

2.10. Dacă formularul de înscriere este completat și transmis de o altă persoană decât participantul la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului se consideră că participantul la eveniment și-a dat acordul pentru înscriere și că a acceptat că îndeplinește toate condițiile de participare prevăzute în prezenta secțiune și prezentul Regulament.

2.11. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

2.12. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.

2.13. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi ale personalului de concurs.

2.14. În ceea ce privește participarea copiilor minori la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului de înscriere părinții sau tutori legali ai copilului minor declară pe propria răspundere că sunt de acord cu participarea copilului minor la competiție.

2.15. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că au fost informați cu privire la riscurile ce le implică participarea copilului minor la eveniment și că își asumă întreaga responsabilitate în cazul producerii unui accident survenit în timpul evenimentului. Organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sun exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţiiale participanților,tutorilor legali ai acestora și/sau a succesorilor acestora, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurăriicompetiţiei.

2.16. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că datele completate în formularul de înscriere sunt reale, că minorul pe care îl reprezintă este apt din punct de vedere medical pentru a participa la proba la care a fost înscris, că minorul pe care îl reprezintă are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare pentru a participa la proba la care a fost înscris; că a luat la cunoștință de implicaţiile juridice ale participării minorului pe care îl reprezintă la evenientşi își asumă întreaga răspundere, în cazulîn care copilul meu/minorul pe care îl reprezint este implicat într-un accident.

 1. TAXA DE PARTICIPARE

3.1. Taxa de participare se plăteşte online sau prin transfer bancar.

3.2. Înregistrările online se deschid la data şi ora prevăzută de organizator pe site-ul evenimentului www.maraton-cluj.ro.

3.3. Taxa de participare este:

PERIOADĂ/PROBĂ42.2KM21.1KM10KM4X10.55KM4KMFAMILY
până la 28 feb. 2022150 lei120 lei100 lei450 lei80 lei50 lei
01.03 - 30.04.2022180 lei150 lei130 lei550 lei90 lei60 lei
01.05 - 30.06.2022210 lei180 lei160 lei670 lei100 lei60 lei
01.07 - 12.08.2022250 lei210 lei190 lei800 lei110 lei75 lei

3.4 Atenție! Neplata taxei în cinci zile lucrătoare de la efectuarea înscrierii duce la anularea înregistrării, cu posibilitatea unei înscrieri ulterioare.

3.5. În caz de neprezentare la start, abandon sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează. De asemenea, nu se va proceda la returnarea taxei în situația în care modificările intervenite la nivel legislativ vor impune restricționarea accesului la eveniment a anumitor categorii de persoane, în situația în care data limită de restituire a taxei a fost depășită.

3.6. În cazul anulării competiţiei în situație de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.

Atenție! Numarul locurilor este limitat la 5000 de alergători (600 la maraton, 1500 la semimaraton, 150 de echipe la maraton ștafetă, 1300 la crosul de 10,55 km, 1000 la crosul de 4km,). În momentul în care această limită este atinsă înscrierile vor fi închise. Pentru calculul numarului de alergatori înscrisi se iau în considerare DOAR alergătorii care au făcut dovada plății taxei de participare. Dacă această limită va fi atinsă înainte de 12 august 2022, înscrierile online vor fi închise și nu va mai fi posibilă achitarea taxei de înscriere în cadrul zonei Expo Maraton pentru alergatorii înscriși pe site, dar care nu și-au achitat taxa de înscriere.

Limita numărului de participanți poate fi modificată de Organizator în contextul eventualelor modificări legislative intervenite pe parcurs. În funcție de numărul limită de participanți, statul evenimentului poate fi decalat pe mai multe zile conform calendarului evenimentului afișat cel târziu cu 7 zile înainte de desfășurarea evenimentului, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informaţii privind programul cursei.

3.7. Restituire taxă:

Participanții pot solicita restituirea taxei de înscriere până cel târziu la data de 5 august 2022 (mai puțin 20 lei). După această dată taxa nu se mai restituie.

Pentru transferul înscrierii către altă persoană – se percepe taxa de 40 lei

Pentru transferul între probe – se percepe o taxă de 40 lei

După data de 5 august nu se mai fac modificări în lista participanților (transfer între probe).

 

 1. KITUL DE PARTICIPARE conține:

Numar concurs

Tricou

Chip de cronometrare

Medalie la sosire

Acces la puncte de alimentare

Asistență medicală

 

5.CATEGORII, CLASAMENT ȘI PREMII

5.1. Participanţii se pot înregistra la următoarele probe:

 • maraton – 42,175 km
 • semimaraton – 21,0975 km
 • cros 10,55km
 • maraton ștafetă – 4×10.55km
 • crosul popular – 4 km

5.2. Se fac clasamente pentru probele de maraton, semimaraton, maraton ștafetă și 10,55 km (sunt considerate curse competitive), cros 4 km și cursa copiilor (considerate necompetitive)

Clasamentul OPEN se va face pe timpul brut (GUN TIME) iar clasamentul pe categorii de vârstă se va face pe timpul net (calculat între momentul în care alergătorul trece pe sub poarta de start și cel în care încheie cursa).

5.3. Se premiază primii 5 clasaţi la categoriile masculin și feminin de la probele maraton și semimaraton, primele 3 echipe la proba de maraton ștafetă (feminin, masculin, mixt), primii 3 concurenți la categoriile masculin și femin de la crosul de 10,55 km.

5.4. Se premiază primii 3 câștigători la categoriile masculin și feminin de la crosul de 4 km.

5.5. Se premiază primii 3 câștigători (băieți și fete) la fiecare categorie de vârstă de la crosul copiilor

5.6. Se premiază la maraton și semimaraton primii 3 la fiecare categorie de vârstă, masculin și feminin

5.7. În stabilirea clasamentului la categoriile de vârstă se ține cont de data nașterii concurentului.

5.8. Premiile  Wizz Air Cluj-Napoca Marathon 2022 sunt:

Premii Maraton (masculin si feminin):

 1. 4000 lei
 2. 3000 lei
 3. 2500 lei
 4. 2000 lei
 5. 1500 lei

Premii Semimaraton (masculin si feminin):

 1. 3000 lei
 2. 2000 lei
 3. 1500 lei
 4. 1000 lei
 5. 750 lei

Premii Cros 10 km (masculin si feminin)

 1. 500 lei
 2. 400 lei
 3. 300 lei

Premii Stafeta (masculin, feminin si mixt)

 1. 1600 lei
 2. 1400 lei
 3. 1200 lei

Categorii de varsta maraton (35-44, 45-54, 55-64, +65 – masculin si feminin)

 1. 300 lei
 2. 250 lei
 3. 200 lei

Categorii de varsta semimaraton (35-44, 45-54, 55-64, +65 – masculin si feminin)

 1. 250 lei
 2. 200 lei
 3. 150 lei

Premiu suplimentar de 1000 de lei la maraton, 500 de lei la semimaraton pentru depășirea timpului oficial de la ediția anterioară.

Maraton masculin: 2:24:17

Maraton feminin: 2:49:11

Semimaraton masculin: 01:07:16

Semimaraton feminin: 01:16:19

Sumele de bani acordate cu titlu de premii sunt brute, din acestea se rețin comisioanele aferente conform legislației în vigoare.

5.9. Toti participanții care trec linia de sosire la probele maraton, semimaraton, maraton ștafetă 4×10.55 km, crosul de 10,55 km, crosul de 5 km și crosul copiilor vor fi premiați cu o medalie.

5.10. ATENȚIE!

Validarea clasamentului se va face în 2 săptămâni de la terminarea evenimentului, după soluționarea contestațiilor și a cazurilor de forță majoră. Premiile în bani se plătesc exclusiv prin transfer bancar în contul titularului până la data de 4 octombrie 2022 din contul clubului, timp în care vor fi soluționate eventualele contestații.

 

 1. PROCEDURI DE CONCURS

6.1. Numărul de concurs

Numărul de concurs trebuie prins pe partea din față a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe toată durata concursului. În caz de abandon, numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.

6.2 Cipul de cronometrare

Cipul de cronometrare este fixat pe numărul de concurs (lipit pe spatele numărului) și se poartă prins cu ace de siguranță, împreună cu numărul de concurs, pe tricou, în față, preferabil în zona abdomenului, neacoperit de alte echipamente. Participanții la ștafetă vor preda cipul coechipierului, la fiecare schimb de ștafetă.

6.3. Startul

Startul se va da la data şi ora stabilite de organizator şi anunţate pe site-ul competiţiei. Locurile zonelor de start vor fi publicate pe pagina oficială a evenimentului.

6.4. Retragerea din concurs/Abandonul

Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control de pe traseu sau în zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu mai doreşte să continue concursul are obligaţia de a se deplasa până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, unde va preda numărul de concurs şi va fi considerat retras.

Concurenţii care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenţi pentru a le face loc celor care vin din spate, celor care doresc şi pot să îi depășească.

Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, dacă prezintă o stare de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

 

 1. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control.

Nerespectarea acestei reguli atrage descalificarea concurentului.

 

 1. ECHIPAMENT OBLIGATORIU

Următorul echipament este obligatoriu pentru fiecare participant care va fi prezent la start: pantofi de alergare, ținută sportivă (pantaloni /fustă/colanți, tricou/maieu de alergare), număr de concurs (pus la dispoziţie de către organizator).

 

 1. RECLAMAȚII / CONTESTAȚII

Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 ora de la închiderea oficială a cursei.

 

 1. MODIFICAREA TRASEULUI. ALTE DECIZII PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

10.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.

10.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

10.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, dacă eventualele modificări legislative o vor impune. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informaţiilor afișate pe site-ul competiție, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informaţii privind programul cursei.

10.4. Regulamentul aplicabil este cel în vigoare la data desfășurării evenimentului. Fiecare participant este obligat să verifice și să respecte conținutul Regulamentului în vigoare la data participării la eveniment.

4.4 Atenție! Neplata taxei în cinci zile lucrătoare de la efectuarea înscrierii duce la anularea înregistrării, cu posibilitatea unei înscrieri ulterioare.

4.5. În caz de neprezentare la start, abandon sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează. De asemenea, nu se va proceda la returnarea taxei în situația în care, evoluția contextului pandemic sau modificările intervenite la nivel legislativ, vor impune restricționarea accesului la eveniment a anumitor categorii de persoane, în situația în care data limită de restituire a taxei a fost depășită.

4.6. În cazul anulării competiţiei în situație de forţă majoră, în contextul pandemiei de COVID-19 sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.

Atenție! Numarul locurilor este limitat la 5000 de alergători (600 la maraton, 1500 la semimaraton, 150 de echipe la maraton ștafetă, 1300 la crosul de 10,55 km, 1000 la crosul de 4km,). În momentul în care această limită este atinsă înscrierile vor fi închise. Pentru calculul numarului de alergatori înscrisi se iau în considerare DOAR alergătorii care au făcut dovada plății taxei de participare. Dacă această limită va fi atinsă înainte de 12 august 2022, înscrierile online vor fi închise și nu va mai fi posibilă achitarea taxei de înscriere în cadrul zonei Expo Maraton pentru alergatorii înscriși pe site, dar care nu și-au achitat taxa de înscriere.

Limita numărului de participanți poate fi modificată de Organizator în contextul regulilor și a restricțiilor impuse de autorități în contextul pandemiei de COVID-19. În funcție de numărul limită de participanți, statul evenimentului poate fi decalat pe mai multe zile conform calendarului evenimentului afișat cel târziu cu 7 zile înainte de desfășurarea evenimentului, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informaţii privind programul cursei.

4.7. Restituire taxă:

Participanții pot solicita restituirea taxei de înscriere până cel târziu la data de 5 august 2022 (mai puțin 20 lei). După această dată taxa nu se mai restituie.

Pentru transferul înscrierii către altă persoană – se percepe taxa de 40 lei

Pentru transferul între probe – se percepe o taxă de 40 lei

După data de 5 august nu se mai fac modificări în lista participanților (transfer între probe).

 

 1. KITUL DE PARTICIPARE conține:

Numar concurs

Tricou

Chip de cronometrare

Medalie la sosire

Acces la puncte de alimentare

Asistență medicală

 

6.CATEGORII, CLASAMENT ȘI PREMII

6.1. Participanţii se pot înregistra la următoarele probe:

 • maraton – 42,175 km
 • semimaraton – 21,0975 km
 • cros 10,55km
 • maraton ștafetă – 4×10.55km
 • crosul popular – 4 km

6.2. Se fac clasamente pentru probele de maraton, semimaraton, maraton ștafetă și 10,55 km (sunt considerate curse competitive), cros 4 km și cursa copiilor (considerate necompetitive)

Clasamentul OPEN se va face pe timpul brut (GUN TIME) iar clasamentul pe categorii de vârstă se va face pe timpul net (calculat între momentul în care alergătorul trece pe sub poarta de start și cel în care încheie cursa).

6.3. Se premiază primii 5 clasaţi la categoriile masculin și feminin de la probele maraton și semimaraton, primele 3 echipe la proba de maraton ștafetă (feminin, masculin, mixt), primii 3 concurenți la categoriile masculin și femin de la crosul de 10,55 km.

6.4. Se premiază primii 3 câștigători la categoriile masculin și feminin de la crosul de 4 km.

6.5. Se premiază primii 3 câștigători (băieți și fete) la fiecare categorie de vârstă de la crosul copiilor

6.6. Se premiază la maraton și semimaraton primii 3 la fiecare categorie de vârstă, masculin și feminin

6.7. În stabilirea clasamentului la categoriile de vârstă se ține cont de data nașterii concurentului.

6.8. Premiile  Wizz Air Cluj-Napoca Marathon 2022 sunt:

Premii Maraton (masculin si feminin):

 1. 4000 lei
 2. 3000 lei
 3. 2500 lei
 4. 2000 lei
 5. 1500 lei

Premii Semimaraton (masculin si feminin):

 1. 3000 lei
 2. 2000 lei
 3. 1500 lei
 4. 1000 lei
 5. 750 lei

Premii Cros 10 km (masculin si feminin)

 1. 500 lei
 2. 400 lei
 3. 300 lei

Premii Stafeta (masculin, feminin si mixt)

 1. 1600 lei
 2. 1400 lei
 3. 1200 lei

Categorii de varsta maraton (35-44, 45-54, 55-64, +65 – masculin si feminin)

 1. 300 lei
 2. 250 lei
 3. 200 lei

Categorii de varsta semimaraton (35-44, 45-54, 55-64, +65 – masculin si feminin)

 1. 250 lei
 2. 200 lei
 3. 150 lei

Premiu suplimentar de 1000 de lei la maraton, 500 de lei la semimaraton pentru depășirea timpului oficial de la ediția anterioară.

Maraton masculin: 2:24:17

Maraton feminin: 2:49:11

Semimaraton masculin: 01:07:16

Semimaraton feminin: 01:16:19

Sumele de bani acordate cu titlu de premii sunt brute, din acestea se rețin comisioanele aferente conform legislației în vigoare.

6.9. Toti participanții care trec linia de sosire la probele maraton, semimaraton, maraton ștafetă 4×10.55 km, crosul de 10,55 km, crosul de 5 km și crosul copiilor vor fi premiați cu o medalie.

6.10. ATENȚIE!

Validarea clasamentului se va face în 2 săptămâni de la terminarea evenimentului, după soluționarea contestațiilor și a cazurilor de forță majoră. Premiile în bani se plătesc exclusiv prin transfer bancar în contul titularului până la data de 4 octombrie 2022 din contul clubului, timp în care vor fi soluționate eventualele contestații.

 

 1. PROCEDURI DE CONCURS

7.1. Numărul de concurs

Numărul de concurs trebuie prins pe partea din față a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe toată durata concursului. În caz de abandon, numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.

7.2 Cipul de cronometrare

Cipul de cronometrare este fixat pe numărul de concurs (lipit pe spatele numărului) și se poartă prins cu ace de siguranță, împreună cu numărul de concurs, pe tricou, în față, preferabil în zona abdomenului, neacoperit de alte echipamente. Participanții la ștafetă vor preda cipul coechipierului, la fiecare schimb de ștafetă.

7.3. Startul

Startul se va da la data şi ora stabilite de organizator şi anunţate pe site-ul competiţiei. Locurile zonelor de start vor fi publicate pe pagina oficială a evenimentului.

7.4. Retragerea din concurs/Abandonul

Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control de pe traseu sau în zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu mai doreşte să continue concursul are obligaţia de a se deplasa până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, unde va preda numărul de concurs şi va fi considerat retras.

Concurenţii care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenţi pentru a le face loc celor care vin din spate, celor care doresc şi pot să îi depășească.

Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, dacă prezintă o stare de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

 

 1. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control.

Nerespectarea acestei reguli atrage descalificarea concurentului.

 

 1. ECHIPAMENT OBLIGATORIU

Următorul echipament este obligatoriu pentru fiecare participant care va fi prezent la start: pantofi de alergare, ținută sportivă (pantaloni /fustă/colanți, tricou/maieu de alergare), număr de concurs (pus la dispoziţie de către organizator).

 

 1. RECLAMAȚII / CONTESTAȚII

Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 ora de la închiderea oficială a cursei.

 

 1. MODIFICAREA TRASEULUI. ALTE DECIZII PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

11.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.

11.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

11.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, a măsurilor de sănătate și siguranță în contextul pandemiei de COVID-19 în conformitate ce cerințele legale în vigoare la data desfășurării evenimentului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informaţiilor afișate pe site-ul competiție, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informaţii privind programul cursei.

11.4. Regulamentul aplicabil este cel în vigoare la data desfășurării evenimentului. Fiecare participant este obligat să verifice și să respecte conținutul Regulamentului în vigoare la data participării la eveniment.

 

 

SPONSORI