WIZZ AIR CLUJ-NAPOCA MARATHON 2018 | EDITION 8

1. ÁLTALÁNOSSÁGOK

1.1. Jelen szabályzat a “Wizz Air Cluj-Napoca Marathon” eseményen alkalmazandó

1.2. Az esemény szervezője az Asociatia CS Runners Club

1.3. A Wizz Air Cluj-Napoca Marathon futamai nyitottak minden igénylő számára, betartva a szervezők által megszabott feltételeket

1.4. A résztvevők nevezése online történik a www.maraton-cluj.ro weboldalon

1.5. A nevezési űrlap kitöltése vagy az online iratkozás közben a megfelelő kazetta kipipálása által minden résztvevő:

– kinyilatkozza, hogy elfogadta és megértette a Wizz Air Cluj-Napoca Marathon részvételi feltételeit, valamint a verseny szabályzatát

– beleegyezését adja, hogy a róla készült fényképeket vagy más nyilvános információkat, mint az elért eredményeket, ingyen és cenzúra mentesen az esemény népszerüsítésére használják fényképek, plakátok, filmek, interjúk, stb. formájában;

1.6. A szervezőnek jogában áll objektív okokból kifolyólag elutasítani a résztvevő nevezését és versenyben való részvételét;

1.7. A verseny időpontja 2018 április.

1.8. Online nevezéseket 2018 március 31.-ig fogadunk el; a megerősitések a TBA között lesznek eszközölve. Ezen időpontok után a meg nem erősített nevezések törölve leszenk.

1.9. A verseny útvonala a www.maraton-cluj.ro megfelelő részében van leírva.

2. A RÉSZTVEVŐK KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. A Wizz Air Cluj-Napoca Marathonon való részvétel saját felelősségre történik. A résztvevőnek tudatában kell lennie saját fizikai és mentális állapotának, a versenyen való részvételre való alkalmasságának.

2.2. Minden résztvevő felelős a saját biztonságáért. A szervezők, partnerek, támogatók, önkéntesek és az esemény szervezésében résztvevő személyzet nem vonható felelősségre semmilyen sérülés, halál vagy kár esetén amely az esemény lebonyolítása alatt bekövetkezik.

2.3. Javasoljuk, hogy a résztvevők kössenek sport balesetbiztosítást az esemény idejére.

2.4. A résztvevőknek kötelessége meghallgatni és betartani a verseny személyzetének utasításait.

2.5. A szervezőnek jogában áll megtiltani egy versenyző rajthoz állását vagy a verseny folytatását ha az alkohol vagy más halucinogén szer hatása alatt van, illetve ha fizikai vagy pszichikai gyengeség jeleit mutatja.

3. BENEVEZÉSI DÍJ

3.1. A benevezési díjat online vagy banki átutalással lehet kifizetni.

3.2. Az online nevezések a szervező által a www.maraton-cluj.ro weboldalon meghirdetett napon és órában nyílnak meg.

3.3 Benevezési díjak:

PERIÓDUS/PRÓBA42KM21KM 10KM 4X10KM BT Krossz 5 KMGYERMEKFUTÁS
2017 szeptember 31-ig 21€17€ 14€56€ingyeningyen
2017 okt. 1 – 2017 nov. 30 26€ 21€ 17€ 67€ingyeningyen
2017 dec. 1 – 2018 jan. 31 32€ 27€ 20€80€ingyen ingyen
2018 feb. 1 – 2018 márc. 31 37€ 32€ 24€ 93€ingyeningyen

3.4 Figyelem! A benevezési díjat a benevezéstől számított 5 napon belül kell kifizetni, ellenkező esetben a benevezés érvénytelenítve lesz. Ilyen esetben újra be lehet nevezni. Az 5 km-es krossz és a gyermekfutam ingyenes.

3.5. A rajtnál való nem megjelenés, a verseny feladása, nem befejezése bármilyen okból kifolyólag nem ad lehetőséget a szervezőknek a benevezési díj visszafizetésére.

3.6. A verseny törlése vis maior esetén vagy a szervezőtől független okokból nem ad lehetőséget a szervezőknek a benevezési díj visszafizetésére. A szervező semmilyen körülmények között nem fogja fedezni a résztvevők kapcsolódó költségeit (szállítás, szállás, koszt, stb.).

Figyelem! A résztvevők száma korlátozott. Legtöbb 6120 versenyző benevezését tudjuk elfogadni (500 a maratonra, 1300 a félmaratonra, 150 csapat a maraton stafétára, 1000 a 10,55 km-es krosszra, 2000 az 5km-es krosszra, 800 a gyermekfutásra). Amikor ezeket a létszámlimiteket elérjük, a benevezéseket le fogjuk zárni. A létszámlimit eléréséhez CSAK a megerősített, kifizetett benevezési díjjal rendelkező benevezéseket vesszük figyelembe. Ha a létszámlimitet 2018 március 31 előtt elérjük, a nevezéseket lezárjuk és a benevezési díj kifizetését az Expo Maraton keretében nem fogadjuk el.

3.7. Nevezési díj visszatérítése:
A nevezési díj 2018 január 31.-ig téríthető vissza (leszámítva a bankköltségeket). Ezen dátum után a nevezési díj visszatérítésére nincs lehetőségünk.
A benevezés más személyre való átruházása –  25 lejes átiratkozási díjat számolunk fel
Egyik futamról a másikra való átiratkozás – 25 lejes átiratkozási díjat számolunk fel

4. VERSENYCSOMAG

4.1. A versenycsomag tartalmazza a hivatalos trikót, a verseny számot, az időmérő chipet.

5. KATEGÓRIÁK ÉS RANGSOROLÁS

5.1. A résztvevők a következő futamokra nevezhetnek be:

maraton – 42,175 km

félmaraton – 21,0975 km

krossz 10,55km

maraton staféta – 4×10.55km

tömeg krossz– 5 km

gyermekfutás – 4-6 év, 7-8 év, 9-10 év si 11-13 év

5.2. Rangsorolás készül a maraton, félmaraton, maraton staféta és 10,55 km futamokon (ezeket verseny futamoknak tekintjük), krossz 5 km-en és a gyermekfutáson (ezeket nem vereny futamoknak tekintjük)

5.3. A maraton és félmaraton futamoknál az első 5 férfi és női versenyzőt, a maraton staféta futamnál az első 3 férfi, női és vegyes stafétát, a 10,55 km-es krossz futamnál az első 3 férfi és női versenyzőt díjazzuk.

5.4. Az 5 km-es krossz futamnál az első 3 férfi és női versenyzőt díjazzuk.

5.5. A gyermekfutásnál az első 3 fiú és lány versenyzőt díjazzuk minden korcsoportban.

5.6. A maraton és félmaraton futamoknál díjazzuk az első helyezett férfit és nőt a következő korcsoportokban: 35-44 év, 45-54 év, 55-64 év și + 65 év

5.7. A Wizz Air Cluj-Napoca Marathon díjainak bejelentése következik.

5.8. Minden résztvevő aki a maraton, félmaraton, maraton staféta 4×10.55 km, krossz 10,55 km, krossz 5 km és gyermekfutam keretében átlépi a célvonalat, érmet kap.

6. VERSENYELJÁRÁSOK

6.1. Rajtszám

A rajtszámot köteles minden induló elölről jól láthatóan, teljes terjedelmében viselni, top használata esetén is! A verseny feladása esetén a rajtszámot át kell adni az ellenörző pontnál ahol a verseny feladása be lett jelentve.

6.2 Időmérő chip

Az időmérő chip a rajtszám hátára van ragasztva és azzal együtt biztosítótűkkel a trikó elejére láthatóan felfogva viselelendő. A staféta résztvevői minden váltásnál át kell adják a chipet a csapat következő tagjának.

6.3. Rajt

A rajt a verseny weboldalán meghirdetett napon és időpontban lesz. A rajthelyek a verseny hivatalos weboldalán lesznek közzétéve.

6.4. A versenyből való kiállás/a verseny feladása

a) A versenyből csak az ellenörző pontoknál vagy a rajt-cél zónában lehet kiállni. Kivételt képez ez alól ha a versenyző sérülés miatt áll ki. A versenyző aki nem kívánja folytatni a versenyt, köteles elmenni a legközelebbi ellenörző ponthoz vagy a rajt-cél zónába, ahol leadja a rajtszámát.

b) A lassabban haladó versenyzőknek kötelessége figyelni és lehetőséget biztosítani a hátulról jövőknek az előzésre.

7. A KÖRNYEZET VÉDELME

7.1. Szigorúan tilos bármilyen hulladék eldobása az útvonal bármely pontján, kivéve az ellenörző pontokat és a célnak megfelelően kialakított helyeket.

7.2. A szabály be nem tartása a versenyből való kizáráshoz vezet.

8. KÖTELEZŐ FELSZERELÉS

8.1. Minden résztvevő számára kötelező a következő felszerelés: futócipő, sport ruházat (futó nadrág /szoknya, trikó/majó), rajtszám (a szervezőktől).

9. PANASZOK / FELLEBBEZÉSEK

9.1. A panaszokat és fellebbezéseket a verseny lezárásától számított 1 órán belül kell írásban átadni a verseny bizottságnak.

10. AZ ÚTVONAL MEGVÁLTOZTATÁSA. A VERSENY LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS MÁS DÖNTÉSEK

10.1. A szervező bármikor megváltoztathatja az útvonalat vagy elhalaszthatja/leállíthatja a versenyt biztonsági okokból.

10.2. Minden döntést a verseny bizottság vagy a verseny igazgató hoz.

10.3. A szervező fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a weboldalon közzétett információkat, a szabályzatot, a programot, stb. A weboldalon eszközölt változtatások legalább 7 nappal a verseny előtt a résztvevők tudomására lesznek hozva, illetve legkésőbb a versenycsomagok átvételekor, ha ezek a verseny programjával kapcsolatosak.

10.4. Egyetértek azzal, hogy a Runners Club feldolgozza a személyes adataimat (családnév, keresztnév, e-mail cím) Románia területén, közvetlenül és / vagy felhatalmazott és / vagy szerződéses partnerein keresztül, promóciós és tájékoztató kampányok lebonyolításának érdekéb