WIZZ AIR CLUJ-NAPOCA MARATHON 2018 | EDITION 8

1. ÁLTALÁNOSSÁGOK

1.1. Jelen szabályzat a “Wizz Air Cluj-Napoca Marathon” eseményen alkalmazandó

1.2. Az esemény szervezője az Asociatia CS Runners Club

1.3. A Wizz Air Cluj-Napoca Marathon futamai nyitottak minden igénylő számára, betartva a szervezők által megszabott feltételeket

1.4. A résztvevők nevezése online történik a www.maraton-cluj.ro weboldalon

1.5. A nevezési űrlap kitöltése vagy az online iratkozás közben a megfelelő kazetta kipipálása által minden résztvevő:

– kinyilatkozza, hogy elfogadta és megértette a Wizz Air Cluj-Napoca Marathon részvételi feltételeit, valamint a verseny szabályzatát

– beleegyezését adja, hogy a róla készült fényképeket vagy más nyilvános információkat, mint az elért eredményeket, ingyen és cenzúra mentesen az esemény népszerüsítésére használják fényképek, plakátok, filmek, interjúk, stb. formájában;

1.6. A szervezőnek jogában áll objektív okokból kifolyólag elutasítani a résztvevő nevezését és versenyben való részvételét;

1.7. A verseny időpontja 2018 április.

1.8. Online nevezéseket 2018 március 31.-ig fogadunk el; a megerősitések a TBA között lesznek eszközölve. Ezen időpontok után a meg nem erősített nevezések törölve leszenk.

1.9. A verseny útvonala a www.maraton-cluj.ro megfelelő részében van leírva.

2. A RÉSZTVEVŐK KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. A Wizz Air Cluj-Napoca Marathonon való részvétel saját felelősségre történik. A résztvevőnek tudatában kell lennie saját fizikai és mentális állapotának, a versenyen való részvételre való alkalmasságának.

2.2. Minden résztvevő felelős a saját biztonságáért. A szervezők, partnerek, támogatók, önkéntesek és az esemény szervezésében résztvevő személyzet nem vonható felelősségre semmilyen sérülés, halál vagy kár esetén amely az esemény lebonyolítása alatt bekövetkezik.

2.3. Javasoljuk, hogy a résztvevők kössenek sport balesetbiztosítást az esemény idejére.

2.4. A résztvevőknek kötelessége meghallgatni és betartani a verseny személyzetének utasításait.

2.5. A szervezőnek jogában áll megtiltani egy versenyző rajthoz állását vagy a verseny folytatását ha az alkohol vagy más halucinogén szer hatása alatt van, illetve ha fizikai vagy pszichikai gyengeség jeleit mutatja.

3. BENEVEZÉSI DÍJ

3.1. A benevezési díjat online vagy banki átutalással lehet kifizetni.

3.2. Az online nevezések a szervező által a www.maraton-cluj.ro weboldalon meghirdetett napon és órában nyílnak meg.

3.3 Benevezési díjak:

PERIÓDUS/PRÓBA42KM21KM 10KM 4X10KM BT Krossz 5 KMGYERMEKFUTÁS
2017 szeptember 31-ig 21€17€ 14€56€ingyeningyen
2017 okt. 1 – 2017 nov. 30 26€ 21€ 17€ 67€ingyeningyen
2017 dec. 1 – 2018 jan. 31 32€ 27€ 20€80€ingyen ingyen
2018 feb. 1 – 2018 márc. 31 37€ 32€ 24€ 93€ingyeningyen

3.4 Figyelem! A benevezési díjat a benevezéstől számított 5 napon belül kell kifizetni, ellenkező esetben a benevezés érvénytelenítve lesz. Ilyen esetben újra be lehet nevezni. Az 5 km-es krossz és a gyermekfutam ingyenes.

3.5. A rajtnál való nem megjelenés, a verseny feladása, nem befejezése bármilyen okból kifolyólag nem ad lehetőséget a szervezőknek a benevezési díj visszafizetésére.

3.6. A verseny törlése vis maior esetén vagy a szervezőtől független okokból nem ad lehetőséget a szervezőknek a benevezési díj visszafizetésére. A szervező semmilyen körülmények között nem fogja fedezni a résztvevők kapcsolódó költségeit (szállítás, szállás, koszt, stb.).

Figyelem! A résztvevők száma korlátozott. Legtöbb 6120 versenyző benevezését tudjuk elfogadni (500 a maratonra, 1300 a félmaratonra, 150 csapat a maraton stafétára, 1000 a 10,55 km-es krosszra, 2000 az 5km-es krosszra, 800 a gyermekfutásra). Amikor ezeket a létszámlimiteket elérjük, a benevezéseket le fogjuk zárni. A létszámlimit eléréséhez CSAK a megerősített, kifizetett benevezési díjjal rendelkező benevezéseket vesszük figyelembe. Ha a létszámlimitet 2018 március 31 előtt elérjük, a nevezéseket lezárjuk és a benevezési díj kifizetését az Expo Maraton keretében nem fogadjuk el.

3.7. Nevezési díj visszatérítése:

Március 1 után nem áll módunkban változtatásokat eszközölni a résztvevők listájában (versenyszámok cseréje)

4. VERSENYCSOMAG

4.1. A versenycsomag tartalmazza a hivatalos trikót, a verseny számot, az időmérő chipet.

5. KATEGÓRIÁK ÉS RANGSOROLÁS

5.1. A résztvevők a következő futamokra nevezhetnek be:

maraton – 42,175 km

félmaraton – 21,0975 km

krossz 10,55km

maraton staféta – 4×10.55km

tömeg krossz– 5 km

gyermekfutás – 4-6 év, 7-8 év, 9-10 év si 11-13 év

5.2. Rangsorolás készül a maraton, félmaraton, maraton staféta és 10,55 km futamokon (ezeket verseny futamoknak tekintjük), krossz 5 km-en és a gyermekfutáson (ezeket nem vereny futamoknak tekintjük)

Overall winners will be awarded by GUN TIME  and age groups winners will be awarded on NET TIME (the moment you pass through the start gate and finish the race).

5.3. A maraton és félmaraton futamoknál az első 5 férfi és női versenyzőt, a maraton staféta futamnál az első 3 férfi, női és vegyes stafétát, a 10,55 km-es krossz futamnál az első 3 férfi és női versenyzőt díjazzuk.

5.4. Az 5 km-es krossz futamnál az első 3 férfi és női versenyzőt díjazzuk.

5.5. A gyermekfutásnál az első 3 fiú és lány versenyzőt díjazzuk minden korcsoportban.

5.6 A maraton és félmaraton futamoknál díjazzuk az első 3 férfit és nőt minden korcsoportban

5.7. A Wizz Air Cluj-Napoca Marathon díjainak bejelentése következik.

5.8. Minden résztvevő aki a maraton, félmaraton, maraton staféta 4×10.55 km, krossz 10,55 km, krossz 5 km és gyermekfutam keretében átlépi a célvonalat, érmet kap.

5.9. Az eredmenylistát az esemény befejezésétől számított 2 héten belül véglegesítjük, miután megoldottuk a fellebbezéseket és a vis major eseteket.

A pénzdíjakat kizárólag bankon keresztül utaljuk át a klub számlájáról a győztesek számlájára 2018 május 15.-ig. Ez alatt az idő alatt elbíráljuk a fellebbezéseket.

6. VERSENYELJÁRÁSOK

6.1. Rajtszám

A rajtszámot köteles minden induló elölről jól láthatóan, teljes terjedelmében viselni, top használata esetén is! A verseny feladása esetén a rajtszámot át kell adni az ellenörző pontnál ahol a verseny feladása be lett jelentve.

6.2 Időmérő chip

Az időmérő chip a rajtszám hátára van ragasztva és azzal együtt biztosítótűkkel a trikó elejére láthatóan felfogva viselelendő. A staféta résztvevői minden váltásnál át kell adják a chipet a csapat következő tagjának.

6.3. Rajt

A rajt a verseny weboldalán meghirdetett napon és időpontban lesz. A rajthelyek a verseny hivatalos weboldalán lesznek közzétéve.

6.4. A versenyből való kiállás/a verseny feladása

a) A versenyből csak az ellenörző pontoknál vagy a rajt-cél zónában lehet kiállni. Kivételt képez ez alól ha a versenyző sérülés miatt áll ki. A versenyző aki nem kívánja folytatni a versenyt, köteles elmenni a legközelebbi ellenörző ponthoz vagy a rajt-cél zónába, ahol leadja a rajtszámát.

b) A lassabban haladó versenyzőknek kötelessége figyelni és lehetőséget biztosítani a hátulról jövőknek az előzésre.

7. A KÖRNYEZET VÉDELME

7.1. Szigorúan tilos bármilyen hulladék eldobása az útvonal bármely pontján, kivéve az ellenörző pontokat és a célnak megfelelően kialakított helyeket.

7.2. A szabály be nem tartása a versenyből való kizáráshoz vezet.

8. KÖTELEZŐ FELSZERELÉS

8.1. Minden résztvevő számára kötelező a következő felszerelés: futócipő, sport ruházat (futó nadrág /szoknya, trikó/majó), rajtszám (a szervezőktől).

9. PANASZOK / FELLEBBEZÉSEK

9.1. A panaszokat és fellebbezéseket a verseny lezárásától számított 1 órán belül kell írásban átadni a verseny bizottságnak.

10. AZ ÚTVONAL MEGVÁLTOZTATÁSA. A VERSENY LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS MÁS DÖNTÉSEK

10.1. A szervező bármikor megváltoztathatja az útvonalat vagy elhalaszthatja/leállíthatja a versenyt biztonsági okokból.

10.2. Minden döntést a verseny bizottság vagy a verseny igazgató hoz.

10.3. A szervező fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a weboldalon közzétett információkat, a szabályzatot, a programot, stb. A weboldalon eszközölt változtatások legalább 7 nappal a verseny előtt a résztvevők tudomására lesznek hozva, illetve legkésőbb a versenycsomagok átvételekor, ha ezek a verseny programjával kapcsolatosak.

10.4. Egyetértek azzal, hogy a Runners Club feldolgozza a személyes adataimat (családnév, keresztnév, e-mail cím) Románia területén, közvetlenül és / vagy felhatalmazott és / vagy szerződéses partnerein keresztül, promóciós és tájékoztató kampányok lebonyolításának érdekéb